Zázemí pro JSDHRychnovek - Zvole

Zadáním bylo navrhnout zázemí pro jednotku sboru dobrovolných hasičů
Rychnovek – Zvole.
Novostavba je navržena jako jednopodlažní objekt obdélníkového půdorysu. Objekt se skládá ze tří hmot, střední hmota je vyšší, zastřešená sedlovou střechou, nižší boční hmoty jsou zastřešené pultovými střechami a pocitově snižují střední hmotu, ve které se nachází garáž hasičské techniky. 

Na severovýchodní straně objektu je navržena krytá pergola.

Objekt je navržen jako zázemí pro JSDH. Ve střední hmotě objektu je navržena garáž pro 3 hasičské vozy. V bočním křídle na jižní straně je navrženo skladové zázemí, v bočním křídle v severní části je navržena společenská místnost s hygienickým zázemím. Ze společenské místnosti je možné vstoupit na terasu krytou pergolou.

Autorizace: Ing. arch. Pavel Červený
Projektová dokumentace: STU - DPS 2020

 

Galerie projektu