Co nabízím

Konzultační činnost

Konzultace před koupí pozemku probíhá formou osobní prohlídky konkrétní parcely. Zhodnotím potenciál z hlediska velikosti, orientace, přístupu na pozemek. Upozorním na možné limity a omezení a doporučím, jak nejlépe osadit objekt na pozemek.
Konzultace před koupí/rekonstrukcí stávajícího objektu. Po osobní prohlídce místa stavby zhodnotím stávající technický stav objektu a jeho potenciál z hlediska představ klienta o jeho využití. Upozorním na možné problémy a rizika rekonstrukce.

Délka konzultace cca 90 min
Cena konzultace na místě 5000 Kč + 10 Kč/km

Dále může navazovat prověření souladu záměru s územním plánem, zjištění limitů a omezení z hlediska přítomnosti okolní výstavby a inženýrských sítí. V ideálním případě se domluvíme na zpracování navazující architektonické studie.

 

Architektonická studie

Je základním pilířem celého procesu stavby, skloubí představy klienta s možnostmi pozemku a okolního prostředí. Architektonická studie je ideální prostor pro porovnání více variant a příležitost pro ztvárnění a zjištění realizovatelnosti všech představ a nápadů klienta. Provádění koncepčních změn v navazujících stupních dokumentace nebo až během stavby nese značná rizika a je náročné.
Je radost spolupracovat s klienty, kteří si uvědomují, že se pravděpodobně jedná o největší investici jejich života. Nejedná se o koupi ojetého auta, které za pět let zase vyměníte.
Většinou se jedná o tvorbu domova Vaší rodiny, kde vychováte Vaše děti, strávíte stáří, zkrátka tvorbu domova, který ovlivní celý Váš život. Většina Vašich vzpomínek a zážitků bude spojena s Vaším domovem.
Proto je klíčové nezanedbat poctivou přípravu a věnovat jí dostatek času před samotnou stavbou, protože během realizace je jakákoliv změna problematická. Dodatečné změny mají kompromisní výsledek a jsou významně nákladné. Čím dříve jsou změny provedeny, tím menší komplikace a náklady to způsobí.
Architektonická studie obsahuje 3D model stavby, půdorysy s dispozičním řešením, osazení objektu na pozemku, vizualizace objektu a základní řešení interiéru.

 

Projekční činnost

Zpracovávám dokumentace k územnímu a stavebnímu řízení, zajišťuji kompletní inženýrskou činnost a zastupuji klienta v celém procesu povolování stavby.
Nabízím i vypracování realizační dokumentace vč položkového rozpočtu stavby.

 

Autorský dozor

Autorský dozor je završením celého procesu. Spolupracuji s klientem a dodavatelem stavby během celé realizace.
Intenzita spolupráce se přímo odvíjí od požadavků klienta.