Venkovní třídaOsice

Investor plánuje vybudování venkovní třídy pro potřeby Základní a mateřské školy Františka Škroupa v Osicích na pozemku školního hřiště. Třída je navržena pro cca 25 žáků. Jedná se o stavbu jednoduchého obdélníkového půdorysu s pultovou střechou. Objekt je navržen částečně zděný a částečně dřevěné konstrukce. Objekt je zděnou částí fasády směrován k sousednímu pozemku, zděná stěna odcloní možný hluk a zároveň tvoří odstínění v letním období, kdy je předpokládán největší provoz. Zbylé 2 strany fasády objektu jsou tvořeny dřevěnými sloupy a dřevěným obkladem z latí. Jednotlivé latě mají mezi sebou mezery, které dodávají interiéru vzdušnost, dostatek denního světla a kontakt s přírodou. 

Pro zesílení tohoto efektu je možno zasunout okenice. V jižní zděné stěně je navržen pás oken, který zajistí proslunění výukového prostoru. Celý objekt je možno uzavřít uzamčením dveří a okenic. Třída je vybavena umělým osvětlením, umyvadlem s pitnou vodou, tabulí, lavicemi a policovými regály pro uložení pomůcek, oděvů, učebnic apod. K prostoru třídy je přičleněna zděná část skladů a hygienického zázemí. V rámci hygienického zázemí je navržena 1 WC kabina pro chlapce a 1 bezbariérová WC kabina pro dívky. V prostoru jsou dále navrženy 2 sklady, 1 sklad je určen pro potřeby dětského hřiště, druhý sklad slouží pro potřeby třídy.

Autorizace: Ing. arch. Pavel Červený
Projektová dokumentace: STU – DPS 2017

 

Galerie projektu