Nástavba ZŠ a MŠ Františka ŠkroupaOsice

Předmětem zadání bylo navýšení kapacity základní školy Františka Škroupa. S ohledem na disproporční vztah původní části objektu a přístavby tělocvičny byla navržena nástavba historické části budovy.

Nástavba svým členěním fasády respektuje stávající stav, je zastřešena valbovou střechou s ustupujícím štítem nad hlavním vstupem do objektu.
V novém podlaží jsou navrženy 3 třídy, 3 kabinety a hygienické zázemí.

Spoluautor: Ing. arch. Pavel Červený
Projektová dokumentace: STU – DPS, AD
Realizace: 2018

 

Galerie projektu