Barevné domkyHajnice

Pro organizaci Barevné domky Hajnice poskytující sociální služby pro osoby s mentálním nebo kombinovaným postižením s trvalým pobytem byl navržen nový objekt v areálu a modernizace hlavní budovy. Nová budova je s ohledem na požadavek bezbariérovosti navržena jako přízemní s plochou střechou. Střecha budovy je řešena jako zelená, areál se nachází ve svažitém terénu a střecha je pohledová, snahou bylo co nejvíce zapojit nový objekt do okolí, zatravněním střešního prostoru hmota objektu nepůsobí v areálu rušivě.

Objekt je navržen s kapacitou 36 lůžek se 3 samostatnými domácnostmi. V každé domácnosti se nachází pokoje klientů, společenská místnost a nezbytné technické a hygienické zázemí. Domácnosti jsou na severní straně propojené přístupovou chodbou, která zároveň spojuje objekt s hlavní budovou, bezbariérový přístup do všech podlaží hlavní budovy zajišťuje nový výtah.

Autorizace: Ing. arch. Pavel Červený
Spoluautor: Jan Boháč
Projektová dokumentace: STU 2018

 

Galerie projektu